Poszukujemy nauczyciela matematyki

Obrazek podzielony wzdłuż na pół. Z lewej strony jasne tło imitujące rozerwaną kartkę, po prawej białe tło a na nim wypisane wzory matematyczne. Po lewej stronie tekst Fundacja Lelka poszukuje. Niżej na różowym tle napis Nauczyciela matematyki. Dalej do udzielania indywidualnych korepetycji. Na dole strony informacja Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W prawym dolnym rogu logo Fundacji Lelka i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z napisem Warmia Mazury.

Fundacja Lelka poszukuje nauczyciela matematyki do pracy w ramach projektu pt. Kierunek równe szanse w edukacji – rozwój potencjału dzieci to nasza przyszłość. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oferujemy umowę zlecenie lub rozliczenie na podstawie faktury od 23.05.2022 r. do 30.11.2022 r. W ramach umowy nauczyciel przeprowadzi 10 godz. indywidualnych korepetycji z dzieckiem w jego domu lub wyznaczonym miejscu.

W okresie wakacyjnym zajęcia nie będą realizowane.

Zajęcia mają na celu niwelowanie problemów edukacyjnych danego dziecka po przeprowadzeniu diagnozy, docenienie wysiłków ucznia jaki wkłada w naukę, stworzenie raportu z efektami tych działań.

Szczegóły i zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: fundacja@fundacjalelka.pl

Skip to content